Praktijkinformatie – Logopediepraktijk Achterberg – Logopediebeuningen.nl – Beuningen
Header afbeelding

Logopedie Beuningen

Welkom op de gezamenlijke website van de logopedische praktijken van Beuningen. U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en onze praktijken in het bijzonder.

Praktijkinformatie – Logopediepraktijk Achterberg

Logopediepraktijk Achterberg is een praktijk gericht op het behandelen van kinderen. Voor de meest voorkomende ontwikkelingsproblemen op het gebied van spraak, stem, taal, gehoor, eetdrinkproblematiek en lezen/spelling, kunt u bij ons terecht. Wanneer problemen meer specifieke kennis vragen, werken we samen met andere logopediecollega’s, bv op het gebied van stotteren en eetdrinkproblemen bij kinderen jonger dan 2 jaar. Daarnaast werken we samen met andere (para-) medische disciplines, zoals de kinderfysiotherapie, kinderpsycholoog, maar ook met leerkrachten, intern begeleiders van scholen.

Kortom, samenwerken met andere experts is belangrijk omdat het ons helpt om betere zorg te bieden aan kinderen met spraak- en taalproblemen. Zo kunnen we hen helpen beter te communiceren en zich optimaal te ontwikkelen. Wij kijker ernaar uit om in het najaar, bij de vestiging in het nieuwe Gezondheidscentrum, onze samenwerking nog meer te gaan vormgeven en te intensiveren.

Logopediepraktijk Achterberg

Hoofdvestiging: Koningstraat 10, 6641 KS Beuningen

Nevenvestiging: Koolzaadveld 1, 6641 ST Beuningen

Nevenvestiging: Vordingstraat 2, 6644 BH Ewijk

Nieuwe vestiging, Mauritsplein, Beuningen

Tel. 024-3482836

Email: achterberg@logopediebeuningen.nl

Wij zijn er samen voor u

Routekaart