Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen – Logopediebeuningen.nl – Beuningen
Header afbeelding

Logopedie Beuningen

Welkom op de gezamenlijke website van de logopedische praktijken van Beuningen. U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en onze praktijken in het bijzonder.

Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Wij, Marianne Broekman-Simissen en Hannie Boevink, werken sinds 1992 samen in de praktijk van Marianne. Het is een allround praktijk waarin we alle logopedische stoornissen behandelen. Beiden behandelen we kinderen en volwassenen met spraak-/ taal-/ stem- en gehoorstoornissen en afwijkende mondgewoonten. Daarnaast hebben we ieder onze eigen expertises.

Marianne werkt veel met kinderen met taalstoornissen, waaronder lees- en spellingsproblemen, en spraakstoornissen. De afgelopen jaren heeft Marianne allerlei cursussen gedaan op het gebied van de voorschottraining (deze heeft het doel kinderen een betere start te geven wanneer ze leren lezen en spellen in groep 3), lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Marianne staat ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars van de NVLF.

Hannie behandelt diverse mensen met stemklachten bij wie laryngeale manipulatie nodig is (massage van het keelgebied). Ze geeft stemtherapie o.a. volgens de Lichtenberg Methode. Verder heeft Hannie zich bijgeschoold in slikstoornissen, afasie en neurologische ziekten. Vanaf december 2013 werkt zij samen met fysiotherapiepraktijk “de Hofstede” en ergotherapie “Maatwerk”. Gezamenlijk hebben zij “1e lijn Neuronet Beuningen” opgericht. Ook heeft ze veel bijscholingen gevolgd in het vakgebied stotteren en mag ze hierdoor behandelingen van een uur geven. Hannie staat ingeschreven in het register stotterbehandelaars van de NVLF.

De praktijk is alle werkdagen geopend. Marianne werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Hannie werkt op maandag en vrijdag.

Marianne Broekman-Simissen

 

 

Hannie Boevink

 

Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Esdoornpark 43
6642 CC Beuningen
Tel. 024-6778774

Routekaart