Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen – Logopediebeuningen.nl – Beuningen
Header afbeelding

Logopedie Beuningen

Welkom op de gezamenlijke website van de logopedische praktijken van Beuningen. U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en onze praktijken in het bijzonder.

Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Sinds lange tijd werken Marianne en Hannie met veel plezier samen in de praktijk van Marianne. Het is een allround praktijk waarin zowel kinderen als volwassenen behandeld worden.

Na haar afstuderen aan de opleiding logopedie is Marianne eerst aan de slag gegaan als logopedist binnen het speciaal onderwijs. Vervolgens is zij gestart als praktijkhouder van haar logopediepraktijk in Beuningen.
Marianne houdt zich voornamelijk bezig met het behandelen van kinderen met problemen op het gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden, mondmotoriek en lees- en spellingsproblemen. Ook geeft ze voorschottraining. Deze heeft ten het doel kinderen een betere start te geven wanneer ze leren lezen en spellen in groep 3.
Marianne staat ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars van de NVLF.

Hannie heeft na haar afstuderen gewerkt in verschillende logopedische praktijken. Naast het werk in deze praktijk werkt Hannie ook in een praktijk in Lobith en is zij werkzaam als logopedist in woon- / zorgcentrum Lobede in Tolkamer.
Hannie behandelt mensen met stemklachten (o.a. volwassenen bij wie laryngeale manipulatie nodig is), globusklachen, slikstoornissen, ademproblemen (o.a. hyperventilatie) en neurologische ziektes. Ook behandelt zij mensen die problemen hebben met de ademhaling en de stem ten gevolge van long covid. Verder werkt Hannie veel met kinderen en volwassenen die stotteren.
Ze staat ingeschreven in het register stotterbehandelaars van de NVLF.
Hannie werkt voornamelijk volgens de principes van de polyvagaal theorie (deze gaat uit van het autonome zenuwstelsel) en de reflexintegratie waardoor het lichaam en de hersenen beter gaan samen werken.

Beiden geven spraakafzien aan slechthorenden en plots- / laatdoven. Hierdoor kunnen zij (en hun gesprekspartners) die ondanks het dragen van een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) problemen hebben met het verstaan van spraak, leren zien wat er gezegd wordt.
De praktijk heeft een overeenkomst met de GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen).

De praktijk is alle werkdagen geopend. Marianne werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Hannie werkt op maandag en vrijdag.

Marianne Broekman-Simissen

 

 

Hannie Boevink

 

Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Esdoornpark 43
6642 CC Beuningen
Tel. 024-6778774

Routekaart