Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen – Logopediebeuningen.nl – Beuningen
Header afbeelding

Logopedie Beuningen

Welkom op de gezamenlijke website van de logopedische praktijken van Beuningen. U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en onze praktijken in het bijzonder.

Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Sinds 1992 werken Marianne en Hannie met veel plezier samen in de praktijk van Marianne. Het is een allround praktijk waarin vrijwel alle logopedische stoornissen behandeld worden (spraak-/ taal-/ stem- / gehoorstoornissen, adem- en slikproblemen, afwijkende mondgewoonten en klachten t.g.v. Covid) en waar zowel volwassenen als kinderen behandeld worden.

Marianne werkt voornamelijk met kinderen met spraak- en taalstoornissen, waaronder lees- en spellingsproblemen. Ook geeft ze voorschottraining (deze heeft het doel kinderen een betere start te geven wanneer ze leren lezen en spellen in groep 3). Marianne staat ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars van de NVLF.

Hannie werkt volgens de principes van de reflexintegratie en het polyvagaal systeem (gaat uit van het autonome zenuwstelsel). Ze behandelt mensen met stemklachten bij wie laryngeale manipulatie nodig is (massage van het keelgebied), mensen met slikstoornissen, ademproblemen (o.a. hyperventilatie) en neurologische ziektes.
Verder werkt Hannieie veel met kinderen en volwassenen die stotteren. Hannie staat ingeschreven in het register stotterbehandelaars van de NVLF.

Beiden hebben de cursus “Spraakafzien” gevolgd. Hierdoor kunnen slechthorenden en plots-/laatdoven (en hun gesprekspartners) die ondanks het dragen van een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) problemen hebben met het verstaan van spraak, leren zien wat er gezegd wordt.
De praktijk heeft een overeenkomst met de GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen).

De praktijk is alle werkdagen geopend. Marianne werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Hannie werkt op maandag en vrijdag.

Marianne Broekman-Simissen

 

 

Hannie Boevink

 

Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Esdoornpark 43
6642 CC Beuningen
Tel. 024-6778774

Routekaart