Nieuws logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen – Logopediebeuningen.nl – Beuningen
Header afbeelding

Nieuws logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Onze praktijk heeft voor 2018 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Logopedie valt ook in 2018 onder de basisverzekering. Tot 18 jaar worden de behandelingen volledig vergoed. Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het jaarlijks eigen risico. Behandelingen die vallen onder het eigen risico worden door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

In juni 2017 heeft Hannie de cursus “Kinesio-taping in de logopedie” gevolgd. Hierdoor wordt het medical taping concept succesvol toegepast in onze praktijk.

Najaar 2017  hebben we beiden de cursus “Spraakafzien” gevolgd. Hierdoor kunnen we slechthorenden en plots-/laatdoven (en hun gesprekspartners) die ondanks het dragen van een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) problemen hebben met het verstaan van spraak, leren zien wat er gezegd wordt. Ook geven we adviezen over het verbeteren van de communicatie.