Nieuws logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen – Logopediebeuningen.nl – Beuningen
Header afbeelding

Logopedie Beuningen

Welkom op de gezamenlijke website van de logopedische praktijken van Beuningen. U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en onze praktijken in het bijzonder.

Nieuws logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Onze praktijk heeft voor 2022 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Logopedie valt ook in 2022 onder de basisverzekering. Tot 18 jaar worden de behandelingen volledig vergoed. Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het jaarlijks eigen risico. Behandelingen die vallen onder het eigen risico worden door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Beiden hebben wij de cursus “Spraakafzien” gevolgd. Hierdoor kunnen we slechthorenden en plots-/laatdoven (en hun gesprekspartners) die ondanks het dragen van een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) problemen hebben met het verstaan van spraak, leren zien wat er gezegd wordt. Ook geven we adviezen over het verbeteren van de communicatie.
Ook hebben wij een overeenkomst met de GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen). De GGMD kan ons benaderen voor het geven van de training spraakafzien aan hun cliënten.